Michał Dobosz 00009/2016/O

Michał Dobosz to urodzony w 2010 roku chłopiec, który mieszka w Lalikach, w powiecie żywieckim. Po ukończeniu 4 miesiąca życia zaczął miewać ataki padaczkowe i od tego czasu jego stan zaczął się radykalnie pogarszać. Michał cierpi na padaczkę lekooporna, ma problemy w poruszaniu się , z postępującym przykurczem mięśni dlatego ważna jest w jego życiu codzienna  rehabilitacja. Bardzo często przebywa w szpitalu bo ataki się nasilają. Ataki epilepsji nasilają się coraz bardziej, a Michałek ma problemy z poruszaniem się oraz wymową. Jest opóźniony w rozwoju umysłowym. Wymaga stałej opieki neurologicznej, psychologicznej, logopedycznej oraz ciągłej rehabilitacji. W chwili obecnej mama sama sprawuje opiekę nad synem ponieważ tata Michała zmarł.

Dzięki Panstwa pomocy zakupiliśmy dla Michała laptop wraz z oprogramowaniem, który służy chłopcu do nauki. Dostosowaliśmy również pokój chłopca dla osoby niepełnosprawnej. Zakupiliśmy potrzebne leki.

               
21 lis 2016
Dołączył do nas Michał Dobosz

W dniu dzisiejszym dołączył do nas kolejny Podopieczny. Serdecznie witamy Michała Dobosza!