Elwira Bareła - 00058/2019

Elwira Bareła urodziła się w 2004 roku. Mieszka w Kłomnicach k/Częstochowy. Urodziła się jako zdrowe dziecko z 10 pkt w skali Apgar. Dziewczynka rozwijała się prawidłowo do około 1,5 roku życia. Później wystąpiły jednak niepokojące objawy i rodzice usłyszeli straszny wyrok - dziecko choruje na Zespół Retta. Choroba ta powoduje spustoszenie neurologiczne w organizmie. Elwira wymaga 24-godzinnej opieki, ale przede wszystkim intensywnej rehabilitacji. Jedną z form terapii jest komunikacja za pomocą wzroku, umożliwia to nowoczesny aparat tzw. komunikator wzroku. Koszt tego urządzenia przekracza możliwości finansowe rodziców. Dlatego też zwracamy się do Państwa - Szanowni Darczyńcy, pomóżmy wspólnie Elwirce w kontakcie z otoczeniem i sprawmy, aby życie było dla niej łatwiejsze.

6 sie 2020
Elwira dzięki Państwu pomocy korzystała z zabiegów podczas turnusu usprawniająco-rekreacyjnego.

Elwira dzięki Państwu pomocy korzystała z zabiegów podczas turnusu usprawniająco-rekreacyjnego w Centrum Hipoterapii "Zabajka" w Złotowie.

Dzięki Państwa pomocy Elwira poprawia swoją sprawność fizyczną.

W chwili obecnej zbieramy środki na rehabilitacje której musi być poddana dziewczynka systematycznie.

 
1 cze 2020
Udało się zakupić komunikator wzroku dla Elwiry.

Dzięki Państwa pomocy udało się zakupić komunikator wzroku dla Elwiry. W chwili obecnej zbieramy środki na turnus rehabilitacyjny dla Elwiry. Wierzymy, że dzięki i Państwa pomocy uda nam się pokryć koszty turnusu rehabilitacyjnego.